NVC Grund - kontaktskapande kommunikation med inspiration av Nonviolent Communication

Torsdagar 7, 14, 21, 28 november 2024
Kl.19.00-21.00
Via Zoom

Under den här kursen får du:

  • Teori och praktiska övningar kring att ge och ta emot feedback baserat på NVC
  • Stöd med att hantera utmaningar med feedback
  • Utrymme att ställa frågor
  • PDF-material med teori kring feedback
  • Inspiration hur du kan se att hur feedback kan berika ditt och andras liv

Kursen leds av Kristiina Krank och Marika Christiansson, båda certifierade tränare i NVC.

Om kursen

Det är en konst att kunna ge feedback på ett konstruktivt sätt oavsett om den är så kallad positiv eller negativ. Många tycker att det kan vara svårt att både “ge feedback” och “ta emot feedback”. Kommer den andre höra det jag säger som kritik? Vad blir den andres reaktion?
Många personer har varit med om en negativ upplevelse av att få feedback. Andra kanske känner att det blir en stressande bedömning. Vi kan uppleva att någon som utövar makt över oss tar bort en del av vår autonomi. Vi vill kanske gärna berika varandras liv och att vi kan lära oss tillsammans hur vi kan bidra till gemenskaper och organisationer vi är en del av.

Så hur kan vi göra feedback mer tryggt och meningsfullt, både för mottagaren och sändaren?
Vad kan vi säga för att vår feedback ska nå fram som den andre också skulle kunna ta emot?
Under denna workshop vill vi ge dig verktyg och inspiration till hur vi kan ge och ta emot feedback.

Nonviolent Communication (NVC) kallas också kontaktskapande kommunikation. Denna kommunikationsform stödjer oss att utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda. NVC stödjer också att bli medvetna hur vi kan bryta negativa tankemönster som kan leda till konflikter, ilska och depression, och istället hantera konflikter så att det stärker oss själva och våra relationer; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.


Workshop 1: 7 november
Varför kan det vara så jobbigt med feedback? Både med att ge och att ta emot, hur hanterar vi vår egen och andras stressrespons? Vi utgår från modellen i kontaktskapande kommunikation (NVC).

Workshop 2: 14 november
Olika sätt att lyssna. Vi går igenom hur kritik, bedömningar och tolkningar kan ligga i vägen för kontakt och alternativa sätt att uttrycka oss och lyssna på andra.

Workshop 3: 21 november
Varför gör de inte som jag säger? Vi har fokus på att formulera önskemål som skapar kontakt här och nu och för att komma framåt inom ett delat syfte.

Workshop 4: 28 november
Hur ger vi feedback som når fram? Positiv-feedbackloop. Timing för att ge feedback. Uppskattning.

 

Kursen är för dig som vill:

  • Stärka dina relationer genom att ge och ta emot feedback: oavsett om det är hemma med dina nära och kära eller på jobbet med kollegor och kunder.
  • Skapa kontakt på en djupare nivå: istället för att komma med kritik eller bedömningar när du vill se en förändring i någons beteende så kan du använda ett språk som främjar kontakt, ömsesidigt lärande, tillit och förståelse.
  • Skapa effektiva och fungerande samarbeten: där personer upplever öppenhet, mening, tillfredsställelse och autenticitet.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs. För er som uppskattar att förbereda er så får ni gärna läsa boken “Nonviolent Communication – ett språk för livet.” av Marshall Rosenberg.

Pris / investering i dig själv:

Early bird: Om du anmäler och betalar senast 15 september så säkrar du din plats och får kursen för 1.200 kr inkl moms.
Ordinarie pris: 1.600 kr inkl. moms.
Betalas utbildningen av arbetsgivare/eget företag så gäller samma pris exkl. moms.
Har du svårt att betala hela summan och gärna vill gå kursen kan du höra av dig till oss för rabatterat pris.

Anmälan:
Anmälan görs via formulär. Du kan också mejla namn, postadress, telefonnummer till Kristiina Krank på kristiina@kristiinakrank.se
Det finns begränsat antal platser så säkerställ gärna din plats genom att anmäla och betala så snart du/ni bestämt er.
Anmälan är bindande. När vi fått in din anmälan kommer vi bekräfta att vi tagit emot den och mejla en faktura skickas till din e-post. Vi mejlar också ut en länk till Zoom.
Senast anmälan 15 oktober, så vi kan planera efter antal deltagare. Efter det är det i mån av plats. Max 20 deltagare.

Avbokning:
Vid läkarintyg så betalas hela beloppet tillbaka. Om arrangörerna behöver ställa in kursen får du tillbaka hela beloppet.


Kursen leds av:

Kristiina Krank har över 30 års erfarenhet att arbeta inom hälso och sjukvård och är leg. specialistsjuksköterska och Certifierad Tränare i Nonviolent Communication (NVC). Hon har anordnat NVC-workshops både på plats och online. 2019 var hon medarrangör till en 9-dagar lång internationell utbildning i NVC, en IIT (International Intensive Training) i Stockholm med över 60 deltagare. 2020 var hon en av grundarna av “Föreningen Nonviolent Communication i Sverige” där hon varit starkt engagerad. Hon sitter i styrelsen som kassör. Deltagare brukar beskriva hennes upplägg som pedagogiskt, metodiskt, intressant och tankeväckande. Hon förklarar NVC verktygen genom tydliga exempel och situationer från vardagen. Att ge deltagarna möjligheter till insikter och fler verktyg att hantera sig själva och andra är viktigt för Kristiina. Kristiina har en förmåga att skapa mycket trygghet i rummet vilket bidrar till utrymme för reflektion, aha-upplevelser och transformationer av gamla beteendemönster så att nya mer konstruktiva val kan göras.

Marika Christiansson är certifierad tränare i NVC sedan 2020. Hon är ursprungligen från Holland, har bott i olika länder och bor numera i Laholm, Halland. Hon älskar språk, att lära sig nya saker och upptäcktsfärden hur underbara vi människor är. Hon bryr sig om naturen och jobbar för en levande och frisk planet som är en härlig plats för oss att vara del av. Med hennes man Göran driver hon företaget Framtidskultur Halland AB, med bland annat en plantskola med nötträd för att bidra till ett annat matsystem. Du hittar oss på framtidskultur.se. Hon har varit tränare, coach och lärare med en bakgrund i juridik, stresskunskap och samarbete i mer än 20 år. Deltagare i kurser upplever henne som öppen, inspirerande och kompetent.

Tillsammans är de båda certifierade NVC. De älskar att utveckla både sig själva och bidra till andras utveckling. De kompletterar varandra med sina professionelle bakgrunder,
fysisk och mental hälsa, medvetandeutveckling/vuxenutveckling och inom området juridik, skola, undervisning, socionomi och arbetsplatsutveckling.
När vi ser hur NVC kan hjälpa oss med utmanande vardagssituationer i vårt liv, eller öka glädje och tacksamhet väcks ofta nyfikenhet att lära sig mer om NVC.

Varmt Välkomna!