NVC-Coachning

NVC Coachning

Oavsett om du längtar efter att kunna lyssna till dina behov bättre, hantera känslomässiga reaktioner, sätta hälsosamma gränser eller vara mer genuin så kan coachning hjälpa dig att få syn på nya möjligheter för en positiv förändring. Syftet med Nonviolent Communication (NVC) är att hjälpa oss att utveckla vår förmåga till mellanmänskliga relationer; att komma i kontakt med oss själva som kan bidra till bättre relationer och samarbete i ditt hem och yrkesliv.

Vad är kontaktskapande kommunikation?

Kontaktskapande kommunikation med utgångspunkt i Nonviolent Communication (NVC) kan ses som ett sätt att kommunicera, där parterna fokuserar på att skapa kontakt med varandra. Den kontakten kan i förlängningen bidra till att underlätta samarbete och möjliggöra att hitta gemensamma lösningar på dilemman och svåra situationer.

Principerna för kontaktskapande kommunikation syftar till, och ger oss verktyg, att öka vår medvetenhet för att urskilja observationer, känslor, behov och önskemål i syfte att skapa goda relationer istället för att hamna i konflikter, krav, bedömningar och anklagelser.

Kontaktskapande kommunikation gör dig medveten om vad som pågår inom dig och vad som ligger bakom andras ibland svåra eller smärtsamma beteenden. Detta gör att du kan förstå vilken intention du kommer från när du kommunicerar och förstå varför den andre personen agerar som den gör. Att skapa kontakt med den insikten ger dig fler resurser att hantera olika situationer.

Efter att ha studerat och praktiserat kontaktskapande kommunikation i många år har jag sett och upplevt dess transformerande kraft i relationer – både yrkesmässigt och personligt. Kontaktskapande kommunikation gör det möjligt för oss att kommunicera och relatera på ett sätt som hedrar varandra, våra värderingar och behov vilket ökar chansen för kontakt, förståelse och fredliga och effektiva lösningar.

 

4 pictures in one
NVC Coachning

Upptäck nya sätt att vara!

Finns det något som hindrar dig från att förverkliga dina drömmar?

En serie av en till flera sessioner kan stödja dig och berika dina relation med alla aspekter av livet.

Behoven kan vara att

~ stärka självförtroendet
~ skapa balans mellan arbete och fritid
~ omvandla kritiska tankar till klarhet om dina behov
~ minska stress
~ lär dig ha mer omsorg om dig själv
~ lösa konflikter
~ lär dig säga nej och höra andras nej
~ hur ger jag feedback?
~ att låta sorg ta plats
~ upplev flexibilitet i hur de ser på situationer
~ förvandla fiendebilder du har av andra
~ kommunicera autentiskt
~ ta beslut och få saker gjorda

Boka coachning skräddarsydd för dina behov

Jag hjälper dig att sortera bland olika dilemman och synliggöra omedvetna processer och mönster som ställer till det i relationer till dig själv och andra. Tillsammans går vi igenom det du vill arbeta med som håller dig tillbaka. Jag använder mig av metoder och verktyg för kontaktskapande kommunikation och vuxenutveckling för att möta dina behov.

Hur går individuell coachning för privatpersoner till?

Intresseanmälan för ett kostnadsfritt första möte
Är du intresserad av coachning och vill boka ett förutsättningslöst möte via Zoom för att se hur jag kan hjälpa dig?
Mejla mig via kontaktformuläret så hittar vi en tid. Mötet är 30 minuter och kostnadsfritt.

Var sker coachningen?
Coachning sker inledningsvis via mitt konto på Zoom, det kan därefter också ske över telefon.

Hur bokar jag?
Du bokar en session genom att mejla mig via kontaktformuläret. Jag kontaktar dig för en tid, bekräftar din bokning och skickar en Zoomlänk. Du kan välja på 30, 60 eller 90 minuters session.
Betalning sker i förskott via Swish: 123 310 88 67.
Bokat möte är bindande, för avbokning se avbokningspolicy längre ned.

Vad kostar det?
30 minuter 600 kr inkl. moms privatpersoner
60 minuter 1200 kr inkl. moms privatpersoner
90 minuter 1800 kr inkl. moms privatpersoner
Jag rekommenderar 5-10 coachningstillfällen för att se en effekt över tid.

Hur bokar jag om/avbokar jag?
Jag har 24 timmars om- och avbokningspolicy, du bokar om mötet/av mötet genom att mejla mig via kontaktformuläret.

Kontakta Kristiina

Kristiina Krank
Spikvägen 49, Hägersten

126 38 Hägersten

Sweden

Tre Relationer

A cozy mental health break with an open journal, pen and coffee cup.Young Woman taking a mental health break to write in her journal stares out the window with coffee in hand
1. Ditt förhållande till dig själv

Vi börjar med oss ​​själva och omvandlar kritiska och dömande
tankar till självförtroende och självmedkänsla.

Du är till din natur bra.

Happy senior man and son walking together in park
2. Ditt förhållande till andra

När vi får mer kontakt med vårt genuina jag förändras också våra relationer. Tillsammans arbetar vi med att omvandla konflikter till samarbete, distans till kontakt och självkritik till omsorg.

Du är en del av helheten.

Happy man with open arms standing on the top of mountain - Hiker with backpack celebrating success outdoor - People, success and sport concept
3. Ditt förhållande till mening och syfte

Att ha en tydlig kontakt med din mening och syfte är en viktig del i ditt välbefinnande. Med coachning får du mer klarhet om ditt egna genuina jag och förmåga att agera i en riktning som ger dig mening.

Du gör skillnad.

Många anger att de upplever
efter några få sessioner:

~ Lättnad att kunna uttrycka saker som tynger dem
~ Trygghet i att berätta om svårigheter
~ Mer glädje efter att ha omvandlat självkritiska tankar
~ Mer klarhet om hur de vill göra val framöver
~ Omvandlat fiendebilder de har av andra
~ Mer grundade och självsäkra
~ Förmåga till omsorg och medkänsla om sig själva