NVC Workshops
& Kurser

NVC Workshops & Kurser

Att skapa en kultur av empati i ditt hem, på arbetsplatsen och i samhället kräver färdigheter så som att lyssna in och utrycka känslor och behov, vara närvarande och ha medkänsla med dig själv och andra, något som vi inte alltid har fått med oss. Dessa färdigheter kan vi träna och integrera så att det blir en del av vårt sätt att agera i vår vardag. Genom att öva empatisk och ärlig kommunikation med andra i grupp tränar vi dessa färdigheter.

 

Kurser bidrar till
 • Självmedkänsla: att upptäcka behoven bakom dina bedömningar
 • Inre lugn och balans: komma i kontakt med dig själv istället för att vara reaktiv
 • Förståelse för andra: att förstå andras avsikter kan leda till större medkänsla och färre missförstånd
 • Kunna uttrycka dig själv: genuint och i kontakt med andra
 • Utveckling: lära dig att se vad du behöver ta ansvar för i kontakten med andra
Empati och ärlighet hemma

Att skapa en kultur av empati börjar alltid med oss själva. Det behövs självkännedom, djupt lyssnande både på dig själv och andra med intentionen att skapa kontakt.

Det kan hjälpa när du:

 • vill komma överens med någon annan
 • längtar efter en annan kvalitet av kontakt i ett förhållande
 • känner dig sliten och inte vet hur du ska agera
 • känner ånger, skuld eller skam
 • har fastnat i att döma andra eller kritisera dig själv


På en workshop eller utbildning lär du dig att:

 • nyfiket lyssna på det som är viktigt för dig och andra
 • se beteenden utifrån behov
 • uttrycka dig genuint
 • ta emot feedback utan att höra kritik och skuld
 • hitta lösningar på problem tillsammans.
Empati och ärlighet på arbetsplatsen

Många människor i organisationer börjar vara medvetna om hur viktigt det är med kommunikation på arbetsplatsen, både när det gäller för chefer att lyssna in sina medarbetare, kollegor emellan och i relation till klienter, kunder eller patienter. Kontaktskapande kommunikation är en viktig färdighet i ett framgångsrikt ledarskap.

Att införliva kontaktskapande kommunikation och förändra kulturen på en arbetsplats kräver arbete över tid. Det är tillämpningen av NVC över en tidsperiod som bygger tillit och samarbete mellan människor! Att arbeta med en NVC-tränare är ovärderligt för att integrera NVC-tankesättet, färdigheterna och metoderna på din arbetsplats.

Kontakta mig om NVC-utbildning och coachning för din grupp eller organisation, så ser vi hur vi kan skapa ett upplägg som passar just er!

Fördelar med NVC på arbetsplatsen

 • Främjar psykologisk trygghet för individer och grupper vilket leder till tillit
 • Inkludering och tillhörighet på alla nivåer i organisationen
 • Medarbetare lär sig att aktivt kunna lyssna på varandra
 • Resulterar i effektivare team vilket leder till ökad produktivitet
 • Ökad förmåga att ta hand om konflikter som uppstår
 • Nöjda kunder/patienter
 • Ökat välmående
Sataya Nadella, chef för Microsoft

Någon som har erfarenhet av att påverka sin företagskultur är Sataya Nadella, chef för Microsoft. Han ville betona mer mjuka färdigheter som empati istället för att som tidigare fokusera på snabbt tempo att prestera. Nadella ville inte bara förändra affärsstrategin utan också kulturen och värderingarna.

En av Satya Nadellas första sakerna han gjorde efter att ha blivit VD för Microsoft, var att be företagets högsta chefer att läsa Marshall Rosenbergs bok ”Nonviolent Communication, Ett språk för livet”.

Satya Nadella ville skapa en kultur där de kan ta sina egna och kunders perspektiv för att utveckla företaget framåt. Han tror på att människor är kodade till empati, och det är viktigt inte bara för att skapa ett bra samarbetsklimat på arbetsplatsen, utan också för att skapa produkter som kommer kunden till nytta.

Kontakta Kristiina

Kristiina Krank
Spikvägen 49, Hägersten

126 38 Hägersten

Sweden