Hej,

Jag heter Kristiina Krank och är baserad i Stockholm.
I mitt dagliga arbete har jag glädjen att vägleda människor i empatisk kommunikation, ge verktyg för att bygga hållbara relationer och mänsklig utveckling, både individuellt och i grupp.

Jag använder mig av mina kunskaper inom organisationsutveckling och vuxenutveckling/Integralteori samt mina erfarenheter som specialistsjuksköterska (ca 30 år) och som CNVC Certifierad Tränare i kontaktskapande kommunikation (Nonviolent Communication, NVC) och inom medvetandeutveckling.

Min motivation som coach och utbildare kommer från ett outtröttligt driv, en nyfikenhet på självutveckling och ett engagemang för att förbättra system och strukturer för att stödja allas välbefinnande. Jag är utbildad i Sverige, Polen, Nederländerna, England och USA.

Jag har arbetat 20 år i ett mångkulturellt område; människor från olika länJagder, språk och trosuppfattningar. Det har givit mig erfarenhet kring perspektiv och att hur man ser på ”rätt och fel” är starkt beroende av kultur och normer.

Det har gjort att jag har sökt efter universella principer som överbryggar och inkluderar mångfald och den rika variationen av mänskliga uttryck.
Jag har utforskat vad som är kärnan i att vara människa och vad som krävs för att vi ska kunna leva i fred tillsammans utan att förlora vår individualitet.

 

Bakgrund & Motivation

Redan tidigt upplevde jag stora utmaningar då min pappa dog i cancer när jag var 15 år gammal. Att förlora en förälder i unga år blev för mig en enorm kris.

Jag hade inga egna verktyg att hantera en sorgereaktion och upplevde inte att jag hade stöd från vuxenvärlden. Jag kände mig enormt ensam, rädd och vilsen och med en rad existentiella frågor;

Vem är jag? Vad är meningen med livet? Varför finns det så mycket lidande och vad kan jag/vi göra för att minska lidande? Hur kan vi relatera med mer omsorg om varandra? Hur kan vi må riktigt bra fysiskt och psykiskt?

Smärtan och ensamheten gjorde att jag valde att stänga av mina känslor för att orka med vilket på sikt påverkade min hälsa negativt. När jag var 20 år gammal fick jag diagnosen reumatism. För mig fanns det en koppling hur obearbetade känslor kan påverka hälsan negativt. Jag valde att prova en holistisk väg med akupunkturbehandlingar, ändrad kost och träning och ett nytt förhållningssätt till tankar och känslor. Efter fyra år var jag helt fri från smärtor – vilken seger!

Akupunktur_s

Jag fick erfara hur tankar, känslor och beteenden kan påverka vår hälsa och välbefinnande. Jag var ivrig att lära mig mer och arbeta med att hjälpa människor att uppnå större välbefinnande. Jag utbildade mig därför till Shiatsu-massör och Dipl. Akupunktör i traditionell kinesisk medicin och startade min egna verksamhet. Med både en västerländsk och österländsk medicinsk filosofi som arbetssätt upplevde jag mer bredd och helhetsperspektiv på hälsa. För att ytterligare komplettera mina kunskaper i sätt att öka välbefinnande och hälsa utbildade jag mig också till mindfulnessinstruktör.

Det har lett mig vidare till att utbilda mig i Nonviolent Communication (NVC) både i Sverige och internationellt, och jag är CNVC certifierad tränare. Jag har ett brinnande intresse för vuxenutveckling (Integralteori) där jag har gått ett flertal årsutbildningar hos bland annat Stages International. Jag har också studerat Mahamudra-meditation för Dustin DiPerna.

2020 var jag med och startade ”Föreningen Nonviolent Communication i Sverige”, en ideell förening som vill sprida NVC både till privatpersoner och organisationer. Jag sitter i styrelsen som kassör.

www.nvcsverige.se

kristiina_2_s

The Center for Nonviolent Communication (CNVC) är en global organisation som stödjer inlärning och spridning av Nonviolent Communication (NVC). CNVC grundades av Marshall Rosenberg, skaparen av NVC.
Här kan du läsa mer om mig som tränare: CNVC Kristiina Krank

Så här säger mina kunder