Om Vuxenutveckling

Det handlar om att göra det omedvetna medvetet!

Ibland fastnar vi i gamla mönster av tankar, känslor och beteenden som gör att vi upprepar situationer som inte längre gynnar oss. Ibland har vi varit med om något traumatiskt som fortfarande ligger i vägen för att vi ska uppleva glädje, kontakt, gemenskap eller förverkligandet av våra drömmar.

Att dyka ner i vårt omedvetna!

I vårt omedvetna finns ofta obearbetade känslor, tankar och beteenden som skapar problem på olika sätt. Det omedvetna är osynligt för oss vilket innebär att vi inte kan se dessa mönster. Det kan ibland tyckas skrämmande att utforska det vi inte vill kännas vid hos oss själva och många gånger undviker vi det för att slippa känna obehag. När vi inte vill titta på det omedvetna hos oss själva riskerar det att vi fortsätter agera på samma sätt som skapar problem. Vi hamnar i samma situationer om och om igen.

Här är några tecken på omedvetna mönster:

Relationsproblem                                     Kritiska Tankar

Ångest

Låg Självkänsla                                     Ilska och Frustration

Obearbetad Sorg     

Självdestruktivitet                                    Skuld och Skam

Varför är det viktigt att jobba med det omedvetna?

Många människor försöker hitta yttre lösningar på sina problem, till exempel träna mer, byta jobb eller förändra sina relationer. Man försöker skapa förändringar i sin yttre värld.

När vi mognar inser vi att vi även behöver förändra vår inre värld. För att göra den inre världen bättre behöver vi lära känna vårt genuina jag – det innebär att vi behöver förstå mer av vårt omedvetna jag. Helhet handlar om att leva vårt mest genuina liv, att omfamna alla delar av oss själva, både mörka och ljusa.

När vi blir mer medvetna om vad som faktiskt pågår i vårt inre kan vi börja påverka de mönster (tankar, känslor och beteenden) som vi har. Med stöd och trygghet av en coach kan du få hjälp med att göra det omedvetna medvetet och i och med det uppleva mer valfrihet, större välmående och få syn på resurser som du inte kanske trodde att du hade.

Djup

Att arbeta på djupet gör att du kan komma i kontakt med dina drivkrafter (tankar, känslor, beteenden och minnen) som ligger till grund för olika mönster som inte bidrar till dig, till exempel undvikandebeteenden. Att gå på djupet gör att vi kan bli mer medvetna vad vi behöver för att kunna agera på ett mer gynnsamt och hållbart sätt.

Bredd

Orsaken till ett omedvetet beteende kan ligga till grund till att ett destruktivt mönster som på verkar flera områden i vårt liv utan att vi tänker på det. När vi blir medvetna, ser grundorsaken och gör förändringar kan det ge effekter på flera områden i ens liv; i nära relationer och i arbetslivet. Med bredd på ett hälsosamt beteende kan man lösa ett problem inte bara på ett område utan på flera.

Höjd

Att kunna ta nya perspektiv som inkluderar nya sätt att se på sig själv och världen innebär att växa på höjden (utveckling vertikalt). Många gånger krävs det att du kan växa på höjden för att du ska kunna ta ett nytt perspektiv och se dina omedvetna mönster och kunna observera dig själv utifrån.

Boka coachning skräddarsydd för dina behov

Jag hjälper dig att sortera bland olika dilemman och synliggöra omedvetna processer och mönster som ställer till det i relationer till dig själv och andra. Tillsammans går vi igenom det du vill arbeta med som håller dig tillbaka. Jag använder mig av metoder och verktyg för kontaktskapande kommunikation och vuxenutveckling för att möta dina behov.

Hur går individuell coachning för privatpersoner till?

Intresseanmälan för ett kostnadsfritt första möte
Är du intresserad av coachning och vill boka ett förutsättningslöst möte via Zoom för att se hur jag kan hjälpa dig?
Mejla mig via kontaktformuläret så hittar vi en tid. Mötet är 30 minuter och kostnadsfritt.

Var sker coachningen?
Coachning sker inledningsvis via mitt konto på Zoom, det kan därefter också ske över telefon.

Hur bokar jag?
Du bokar en session genom att mejla mig via kontaktformuläret. Jag kontaktar dig för en tid, bekräftar din bokning och skickar en Zoomlänk. Du kan välja på 30, 60 eller 90 minuters session.
Betalning sker i förskott via Swish: 123 310 88 67.
Bokat möte är bindande, för avbokning se avbokningspolicy längre ned.

Vad kostar det?
30 minuter      600 kr    inkl. moms privatpersoner
60 minuter     1200 kr   inkl. moms privatpersoner
90 minuter     1800 kr   inkl. moms privatpersoner
Jag rekommenderar 5-10 coachningstillfällen för att se en effekt över tid.

Hur bokar jag om/avbokar jag?
Jag har 24 timmars om- och avbokningspolicy, du bokar om mötet/av mötet genom att mejla mig via kontaktformuläret.

Kontakta Kristiina

Kristiina Krank
Spikvägen 49, Hägersten

126 38 Hägersten

Sweden

Vad är vuxenutveckling?

Vertikal utveckling handlar om hur människor, organisationer eller samhällen utvecklas under en livstid i olika perioder. Vuxenutveckling handlar om att få en djupare förståelse för dig själv och andra genom att vi kan ta nya perspektiv.

För varje nivå utökar vi vår medvetande och vår utveckling. Genom att omfamna både tidigare faser och nya så utvecklas vi. Och genom att ha en modell att utgå ifrån så underlättar det vår förståelse om vår mänskliga utvecklingsprocess.

På vår resa genom livet kan vi också riskera att fastna och inte komma vidare. Det kan vara både vår yttre och inre kultur som gör det svårt att släppa taget och ge plats för något nytt. Det finns normer, vi har våra tankesystem och identitet som någon gång behöver uppgraderas för att vi ska klara av nya situationer.

I mitt arbete använder jag mig av Terri O’Fallons Stages Matris som ger en bild av människans olika utvecklingsstadier. Nedan ges en beskrivning av de olika utvecklingsnivåerna (personperspektiven, PP).

www.stagesinternational.com

Beskrivning av de olika utvecklingsnivåerna

(personperspektiven, PP)

1 PP ~ UTVECKLING AV ETT SJÄLV
Första personsperspektiv varar oftast från det vi föds till omkring 5 års ålder.
Allting handlar om att utveckla min egna identitet och att få det jag vill ha.  Jag har liten medvetenhet om att andra människor har ett eget sinne, mitt fokus går till att det jag vill. Det andra vill kan jag antingen inte se eller så är det mindre viktigt för mig.

2 PP ~ VÄNSKAP OCH PRINCIPER
Andra personsperspektiv varar oftast mellan 5 och 18 års ålder. Vi lär oss att du och jag blir ett ”vi”. Det jag vill och behöver är fortfarande viktigt men inte viktigare än vad andra vill. När vi kan hålla det som andra vill som lika viktigt börjar vi utveckla vänskap. Vi lär oss också utveckla principer som vi vill leva efter för att vårt liv ska fungera mer stabilt, snarare än att hamna i konflikt med andras åsikter, utan denna förmåga skulle vår sociala värld falla samman och bestå av individuella narcissister eller impulsbeteende i stunden.

3 PP ~ ATT UTVECKLA SITT UNIKA JAG OCH NÅ MÅL
Det tredje personsperspektivet utvecklas oftast efter 18 års ålder. Det är inte alltid att människor utvecklas till detta perspektiv så ålder är inte den bestämmande faktorn. I ett 3 PP börjar vi utforska ett mer abstrakt tänkande till skillnad från de tidigare som är konkreta. Vi kan också ta en neutral ståndpunkt om vad som händer vilket resulterar i att vi kan vara mer öppna för att samla fakta och navigera i världen vi lever i snarare än bara den värld vi vill leva i (1 PP) eller den världen vi tror vi lever i (2 PP). Att kunna ta en neutral ståndpunkt gör att vi slipper bli lika triggade av vår omvärld vilket minskar lidande både för oss själva och andra.

4 PP ~ KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM BÅDE INTERN OCH EXTERNT
Fjärde personsperspektivet börjar generellt efter 25 års ålder. Många människor kommer inte att utvecklas till denna nivå. Här kan vi förstå att det ”jag” som jag tror att jag är, är konstruerad av den kultur jag vuxit upp i. Mina tankar, känslor, beteenden är formade av den kultur jag vuxit upp i. Vi utvecklas från att leva ”i” kulturen till ”från” kulturen. Jag har kulturen med mig men är också fri att välja. Vi reflekterar om oss själva och kan börja förändra tankar, känslor beteenden som ligger närmare mitt genuina själv, snarare än att styras av andra och kulturen. Genuin medkänsla för andra blir viktigt, vi förstår att även andra har skapats av sin kultur med fördelar och nackdelar, vilket gör att vi blir intresserade av hur vi människor skapas och vårt gemensamma välbefinnande.

5 PP ~ NY MEDVETENHET, NYTT JAG, NYTT SKAPANDE
Att växa vertikalt till 5 PP innebär en upplevelse till en ny medvetenhet. När medvetenheten mognar börjar den se sig själv, bortom ett metakognitivt sätt att tänka. Detta orsakar ofta en del obehag och förvirring eftersom det är en så annorlunda upplevelse än vad vi är var vana vid. Endast få personer som kommer till denna nivå och det kan bli svårt att få någon att relatera till. Att förstå dessa förvirrande övergångar till nästa nivå kan göra stor skillnad i val vi gör. När vi blir medvetna om att se oss som medvetenhet ser vi att allt är en konstruktion av vårt sinne, allt är tomhet och form i rörelse och stillhet – med denna visdom kan vi skapa helt nya konstruktioner baserade på mångdimensionell kunskap för allas bästa globalt.