Öka din skicklighet i din kommunikativa förmåga!

Av Kristiina Krank | 4 April 2024 | 3 minuters läsning
NVC | Lärande | Utveckling | Kurs

2014 kom jag i kontakt med NVC. Jag befann mig i en omfattande livskris där jag kände mig väldigt vilsen, ensam och rädd. Tidigare hade jag känt mig rätt så säker på de erfarenheter och kunskaper jag hade för att förstå världen, mig själv och andra. Jag hade en bra utbildning, familj och arbete och tänkte inte att min livssituation kunde förändras på ett så omvälvande sätt att jag började ifrågasätta vem jag var och vad som skapade mening i mitt liv. Efter ett antal besök hos olika coacher var jag på väg att ge upp. Jag tyckte ingen av dem riktigt förstod mig och min situation och jag kände mig än mer ensam och uppgiven än någonsin. Tills jag mötte coach Sofie. Hon lyssnade och återgav vad hon hade hört var viktigt för mig på ett sätt att jag kände mig hörd och sedd. Vilken lättnad!
Innan hade jag inte tänkt så mycket på hur viktigt det är att få känna sig hörd när livet känns riktigt tufft. Att någon annan finns där och kan spegla vad som pågår inombords. Sofie gav mig också feedback på beteenden hon såg kunde påverka mitt mående negativt och gav mig värdefulla övningar som jag kunde göra i min vardag. Det gav mig mer klarhet om vad jag kände och behövde vilket i sin tur gav mer trygghet och riktning framåt i det jag tycket var viktigt. Jag blev mer och mer nyfiken på vad Sofie gjorde som var så betydelsefullt. En dag fick jag ett bokmärke med grundkomponenterna i NVC. Jag kollade snabbt upp vad NVC var och 3 månader senare började jag min första årsprogram.

Nu 10 år senare är jag certifierad tränare i NVC.
När jag började träna NVC kunde jag inte alls se att jag en dag skulle kunna NVC så bra att jag skulle kunna bli tränare, än mindre certifierad. En av de aspekter som varit ovärderlig för att integrera dessa färdigheter är kontinuerligt övande med andra i grupp. NVC är som att lära sig ett nytt språk, och det tar tid. Ju mer vi kan vara i en kontext eller miljö där andra pratar samma språk desto lättare är det att lära sig. Har vi andra att reflektera och få stöd av så ökar möjligheterna till utveckling och lärande. Övar du med andra och tillsammans med en tränare kommer ni också få tillgång till en rad olika övningar som belyser olika aspekter av medvetandeutveckling och nyanser i språket vilket ger dig en extra skjuts att lära dig.

NVC handlar bland annat om att få förståelse för hur ord bidrar till kontakt eller avstånd. Här hittar du listor med ord för känslor, känslotankar och behov (link to Resurser) du kan ladda ner som stöd i ditt övande av ord. Med NVC får vi också en uppsättning principer som stöd så vi kan leva ett liv med medkänsla, samarbete och äkthet. Vi får en detaljerad inblick i de inre processer som påverkar våra liv. Det är först när vi få syn på något, blir medvetna, som vi verkligen kan göra förändringar i vårt liv. Annars kommer vi fortsätta göra samma slags beteenden om och om igen.
Att träna på dessa färdigheter har blivit ett sätt för mig att få ökad livskvalité, bättre fungerande relationer och för att kunna göra meningsfulla val.

Är du intresserad av att träna mer med andra?
4-5 maj 2024 håller jag och Amy Dyer en kurs NVC Praktik – Praktisk träningshelg i Nonviolent Communication på plats i Stockholm. Du hittar mer information under Kalender.

I höst erbjuder vi också en 4 månaders utbildning Augusti – November 2024 på plats i Stockholm för dig som verkligen vill få mer tid och stöd att integrera NVC. Du hittar mer information under Kalender.