Resurser

Från Kristiina till Dig

Universella mänskliga behov

Här hittar du en lista med ord för behov som vi människor har.
Ett av de grundläggande antagandena om behov inom NVC är att alla människor delar samma behov.
Behov är universella, oavsett vår bakgrund, ålder eller kön. Att få kontakt med våra behov kan vara utmanande, eftersom de flesta av oss inte har lärt oss att identifiera och/eller uttrycka dem. Att utöka vårt ordförråd kan stödja oss i detta. Att vara i kontakt med våra behov gör oss mer tillfreds med livet.

Känslor när behov är mötta

Här hittar du en lista med ord för känslor vi kan uppleva när våra behov är mötta.
Att vara medveten om sina känslor och förstå deras roll i kommunikation är en komponent i NVC. Nyckeln till att identifiera och uttrycka våra känslor är att fokusera på vår upplevelse i kroppen. När vi uttrycker våra känslor, påbörjar vi en process där vi tar ansvar för vår upplevelse. Det i sin tur hjälper andra att höra vad som är viktigt för oss, utan att höra kritik eller skuld.

Känslor när behov inte är mötta

Här hittar du en lista med ord för känslor vi kan uppleva när våra behov inte är mötta.
Känslor som ilska, sorg, ensamhet, skam eller uppgivenhet kan ofta upplevas utmanande. Vet vi inte hur vi kan vara med dessa känslor på ett konstruktivt sätt kan de leda till att vi gör val som vi inte mår bra av och ångrar eller så blir vi deprimerade. Genom att förstå vad vi känner, se det som viktiga signaler för omötta behov så kan vi lättare få fatt i vad vi längtar och behöver.

Känslotankar (tankar som förväxlas med känslor)

Här hittar du en lista med ord vi ofta tror är känslor men som egentligen är tankar. Förslag finns för vad dessa ord skulle kunna översättas till (känslor och behov) som kan leda till mer kontakt.
När vi säger att vi känner oss avvisade, utnyttjade eller manipulerade signalerar det snarare uppmärksamhet på tankar om vad andra har gjort med oss än vad vi känner.

Matris Vägar till Frihet (NVC)

Denna matris presenterar 28 stycken färdigheter i NVC och är ett verktyg för att stödja vår förståelse och utveckling. Matrisen vill klargöra hur vi kan transformera vårt medvetande och våra relationer för att skapa en värld av personligt och systemiskt välbefinnande och samarbete.

Test 1

Test text 1

Test 1

Test text 1